องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกเพชร ปี 2565 (22 ภาพ)
รายละเอียด : นอังคาร ที่ 5 ก.ค 2565 ได้มีการจัดทำ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกเพชร ปี 2565 "หลักสูตรส่งเสริมอาชีพสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว" องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนข่า และไร่พิมลวัลย์ ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้โพส : admin