องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 1 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ : 045-960334 (สำนักปลัด) , 045-960331 (กองคลัง) โทรสาร : 045-960334 , 045-960331 email – khokphetlocal@gmail.com
แผนที่หน่วยงาน