messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ผู้บริหารท้องถิ่น
นายวีรศักดิ์ พัฒนาอนุสรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
โทร : 089-8002512
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
โทร : 089-6257945
นายชำนาญ จันครา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
โทร : 098-1208309
นายภานุเดช สัมนา
เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
โทร : 088-9103744