messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 20
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 19
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (30 มิถุนายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 6
หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (26 มิถุนายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 5
หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.โคกเพชร สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ประจำปี 2566 และสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 56
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4