องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.โคกเพชร สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ประจำปี 2566 และสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาอบต.โคกเพชร สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญที่่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาอบต.โคกเพชร สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.โคกเพชร สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาอบต.โคกเพชร สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาอบต.โคกเพชร สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.โคกเพชร สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาอบต.โคกเพชร สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3