องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองช่าง
นายสมชาย จันครา
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091 - 0130754
นายธีระเทพ วิวัฒน์สิทธิกุล
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายอรรถชัย ใจนวน
คนงานทั่วไป
นายนที สนทะวิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพงษ์ ใจมนต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธรรมพจน์ ดวงธนู
พนักงานจ้างเหมาบริการ