องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองช่าง
นายวัชรินทร์ จันทะวงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 092 1821739
นายวัชรินทร์ จันทะวงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 092 1821739
นายธีระเทพ วิวัฒน์สิทธิกุล
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นายอรรถชัย ใจนวน
คนงานทั่วไป
นายธรรมพจน์ ดวงธนู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอรุณี ไชยศรีษะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพงษ์ ใจมนต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ