องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
folder ฐานข้อมูลผู้พิการ
check_circle No Gift Policy 2566


camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ [31 ตุลาคม 2566]
การใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย [6 กรกฎาคม 2566]
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันป่าชุมชนแห่งชาติและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 [2 มิถุนายน 2566]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 [7 มีนาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
การเปิดเผยรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
แนวปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายวีรศักดิ์ พัฒนาอนุสรณ์
นายก อบต.โคกเพชร
โทร : 089-8002512
นายวีรศักดิ์ พัฒนาอนุสรณ์
นายก อบต.โคกเพชร
โทร : 089-8002512

สถิติ sitemap
วันนี้ 35
เดือนนี้3,199
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)14,977
ทั้งหมด 83,549


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ