องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
folder แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview320

folder ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.โคกเพชร สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ประจำปี 2566 และสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาอบต.โคกเพชร สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28

folder คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน