องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือจัดทำแผน 2567-2569
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือปฎิบัติงาน อปท.
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แนวทางการจัดทำงบประมาณ ปี2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพประปาหมู่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file คู่มือเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file คู่มือเอกสารประกอบการอบรมการเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ตำบล และอำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2