ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.โคกเพชร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : WiY8VNDMon100322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : U3gFBXCMon101208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QOlqiHIMon101218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้