ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 สายทางซอยเข้าวัดบ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง