ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้มีพนักพิงพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง