ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระกา หมู่ที่ 5 สายทางระกา ? เปียมตะลวก ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ