ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปียมตะลวก หมู่ที่ 2 ( สายเปียมตะลวก - คุ้มภูมิเขมร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง