ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระกาน้อย หมู่ที่ 9 ( สายระกาน้อย - บ้านทะลอก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง