องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา (3 ภาพ)
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายวีรศักดิ์ พัฒนาอนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ณ วัดโคกเพชร ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้โพส : admin