องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ลูกหลานสุขใจ ปี 2565 (14 ภาพ)
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิ.ย 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ลูกหลานสุขใจ ปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกเพชร ณ วัดบ้านเสลาสุขเกษม ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้โพส : admin